Kişisel hesabınıza giriş yapın
Kayıt
Lütfen, tüm alanları dikkatli ve doğru bir şekilde doldurunuz
kayıt formunun. Belirttiğiniz e-posta adresinize bir kayıt bildirimi gönderilecektir.
Telegram @username kullanmak istiyorsanız buna tıklayın Giriş ve giriş alanına Telegram @ kullanıcı adınızı girin
Dikkat! Parola 8 veya daha fazla karakter, büyük ve küçük harfler ve sayılardan oluşmalıdır
Şifre hatırlatma
Kayıt sırasında belirtilen epostayı giriniz
Vereceksin
Vereceksin

Kurallar

Kullanım Şartları

1. Genel Hükümler

1.1. Bu Anlaşma, Çevrimiçi Hizmet tarafından elektronik para değişimi için hizmetlerin sağlanmasına ilişkin prosedürü belirler. 

1.2. Çevrimiçi Hizmet, elektronik para alışverişi için İnternet"te bulunan çevrimiçi bir kaynak - 24paybank - https://24paybank.net web sitesi ve ilgili uygulamalar (bir mobil uygulama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) anlamına gelir. 

1.3. Kullanıcı, 24paybank çevrimiçi hizmetinin hizmetlerini kullanma arzusunu ifade eden özel bir kişi veya tüzel kişidir. 

1.4. Kullanıcı ve çevrimiçi kaynak 24paybank, müştereken anıldığında Taraflar olarak anılacaktır.  

1.5. Taraflar, elektronik formda olan bu Sözleşmenin yazılı bir belge ile eşit yasal güce sahip olduğunu ve Kullanıcılar (bireysel veya tüzel kişi) ile belirli türden hizmetler sunan bir taraf (24paybank) arasındaki iş ilişkilerini düzenleyeceğini kabul ederler. 

1.6. Sözleşme, Kullanıcının 24paybank çevrimiçi hizmeti tarafından sağlanan hizmetlerin sağlanması için 24paybank çevrimiçi hizmetinin web kaynağı aracılığıyla bir başvuru göndererek kabul ettiği bir halka açık tekliftir. 

1.7. Kullanıcı, sitede ve/veya Çevrimiçi Hizmet"in uygulamalarını kullanırken, herhangi bir faaliyette bulunmadan (herhangi bir işlem yapmadan) bu kullanım koşullarını tamamen okuyup kabul ettiğini teyit eder.

 

1.8. Kullanıcının Çevrimiçi Hizmetin web sitesinde ve hizmetin uygulamalarında (mobil uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir faaliyeti, bir değişim başvurusunda bulunup bulunmadığını ve / veya başka herhangi bir faaliyeti dikkate alınacaktır. kişisel tanımlama prosedüründen geçmek ve bunun için gerekli tüm verileri ve / veya belgeleri sağlamak için bir anlaşma. Bu, bu Anlaşmanın 9.6 maddesi uyarınca bir ön koşuldur.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Çevrimiçi kaynak 24paybank, Kullanıcının bu Sözleşmenin 9. maddesinde oluşturulan standartları dikkatli bir şekilde takip etmesi koşuluyla, bu Sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen hizmetleri sağlar. Bunların sağlanmasına ilişkin prosedür, bu Anlaşmanın 5. maddesi ile belirlenen 24paybank Çevrimiçi Kaynağının dahili Düzenlemeleri ile belirlenir. 

2.2. Kullanıcı, 24paybank Online kaynağının hizmetlerini kabul eder ve bunlar için Sözleşme ile belirlenen koşullara uygun olarak ödeme yapar. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. 24paybank çevrimiçi hizmeti şunları yapmakla yükümlüdür: 

3.1.1. Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money ve diğer çevrimiçi ödeme sistemlerinin dijital para birimlerini bu Sözleşmede belirtilen standartlara uygun olarak dönüştürmek;  

3.1.2. 24paybank Çevrimiçi Hizmetini kullanarak para transferi yapma sürecinde Kullanıcılara teknik ve bilgi desteği sağlamak; 

3.1.3. Değişim işlemlerine ilişkin detaylı bilgilerin (Kullanıcıların kişisel verileri, değişim işlemlerinin zamanı, miktarı ve diğer bilgiler) güvenliğini sağlamak ve bu işlemleri başlatan Kullanıcılara sunmak. Ödeme sistemleri ile farklı yönlerde yapılan para transferleri ile ilgili bilgiler “Gizli” statüsündedir ve açıklanmamaktadır; 

3.1.4. İşlemler ile ilgili bilgileri mevcut Gizlilik Politikasına uygun olarak yetkisiz kişilere aktarmayınız. İstisnalar aşağıdaki durumlardır: 

  • 24paybank Çevrimiçi Hizmetinin bulunduğu yerde bulunan adli makam, yasal olarak yürürlüğe giren ilgili bir karar vermişse;
  • 24paybank Çevrimiçi Hizmetinin bulunduğu yerde faaliyet gösteren resmi kolluk kuvvetleri ve finansal izleme kurumlarından bir talep alınırsa;
  • Yukarıda listelenen ortakların yönetimiyle (çevrimiçi ödeme sistemleri) iletişim kurarken.

3.1.5. Kullanıcılara sağlanan indirimler hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurun; 

3.1.6. Bu Sözleşmenin 3.2.5, 5.4, 5.5 veya 5.6 maddelerinde belirtilen durumlarda, şikayeti aldıktan sonra 24 saat içinde fonların Kullanıcının veya üçüncü bir tarafın hesabına yatırıldığından emin olun. 

 

3.1.7. https://24paybank.net/privacy_policy/ adresindeki sayfada yer alan Gizlilik Politikasına uyun.

 

3.2. Kullanıcı şunları yapmakla yükümlüdür: 

3.2.1. Para transferlerinin zamanında uygulanması için doğru verileri ve ayrıntıları sağlayın; 

3.2.2. Kişisel tanımlama sürecinde kullanılan e-posta adresi ve güvenilir bilgiler hakkında güvenilir bilgi sağlamak; 

3.2.3. E-postanıza sistem bildirimleri alma yeteneği sağlayın. Bir bilgisayar veya diğer elektronik bilgi işlem cihazlarını kullanarak İnternet"e erişin. 24paybank Online kaynağı ile güvenli bir bağlantı kurmak için anti-virüs programlarının güncel sürümlerini kullanın. 

3.2.4. Bu Sözleşmenin şartlarına uyun; 

3.2.5. Aktarılan tutarların tamamen veya kısmen Kullanıcının veya üçüncü bir kişinin hesabına aktarılmadığı tüm durumlar hakkında İnternet kaynağı 24paybank"ın yönetimini bilgilendirin. Ve ayrıca bu Anlaşmanın 5.4, 5.5 ve 5.6 maddelerinde listelenen emsaller hakkında. İlgili bildirim, fonların alınmasından sonra en geç bir ay içinde idareye gönderilmelidir. Bu koşul yerine getirilmezse, tartışmalı tutarlar 24paybank Çevrimiçi Hizmetine gider; 

3.2.6. Çevrimiçi para transferlerini gerçekleştirme kurallarını düzenleyen yasalara uyun. 3.2.7. Trafiği artırmak için çeşitli sistemler kullanmayın. 

 

3.2.8. Çevrimiçi Hizmetteki hesabın güvenliğini sağlayın ve Kullanıcı hesabıyla ilgili herhangi bir şüpheli etkinlik hakkında Çevrimiçi Hizmet Yönetimini derhal bilgilendirin.

 

3.2.8. Çevrimiçi Hizmetin gerektirebileceği herhangi bir durumda, Çevrimiçi Hizmetin ilk isteğinde güvenilir bilgiler sağlayın ve gerekli bilgi ve/veya belgeleri sağlayarak tanımlama prosedürünü uygulayın.

 

3.3. 24paybank çevrimiçi hizmeti şu haklara sahiptir: 

3.3.1. Hizmeti yükseltmek veya sorunları gidermek için faaliyetleri geçici olarak askıya almak; 

3.3.2. Yetkili makamlar, yukarıdaki ödeme sistemlerinin idaresi veya Kullanıcı"nın dolandırıcılık eylemleri ile ilgili şikayeti ile iletişime geçtiğinde, durum netleşene kadar değişim işlemini durdurun; 

3.3.3. Takdirinize bağlı olarak, değişim işlemleri için indirimler belirleyin; 

3.3.4. Değişim işlemi için ödenecek komisyon miktarını belirleyin; 

3.3.5. Eylemlerinin nedenlerini açıklamadan potansiyel bir Kullanıcıyı hizmetlerinde reddetmek; 

3.3.6. Değişim bir hata ile tamamlandıysa, e-posta, cep telefonu, elektronik cüzdanın ekran görüntüsünü kullanarak değişim işleminin tamamlandığını onaylayan Kullanıcı bilgilerini alın; 

3.3.7. Kaba davranan, konu dışı sorular soran veya destek hizmetine gerekli bilgileri sağlamayan Kullanıcı ile iletişim kurmayı bırakın; 

3.3.8. 5.4, 5.5 ve 5.6 maddeleri temelinde bir değişim işleminin yürütülmesini engelleyin. ve Yönetmelikler; 

3.3.9. Gerekirse, işlemi bloke edin ve Kullanıcıdan alınan tüm varlıklarla birlikte, Çevrimiçi Hizmetin sahip olabileceği herhangi bir soru hakkında tam işlem anına kadar Kullanıcının değişim işlemini dondurun. Fonların veya diğer varlıkların bloke edilmesi 165 takvim gününe kadar gerçekleştirilebilir. 3.3.10. 3.2.7 maddesi uyarınca yükümlülüklere uyulmaması durumunda, İdare, bu maddeyi ihlal eden kullanıcıyı ve ayrıca geçişlerin kaynağını / oluşturucusunu engelleme hakkına sahiptir. 

3.3.11. Müşterinin 24paybank Online hizmetinin elektronik fonlarını veya elektronik para alışverişi için üçüncü taraf hizmetlerini sebepsiz zenginleştirmesi durumunda, 24paybank.com Online hizmetinin İdaresi, başvurunun yürütülmesini sona erene kadar askıya alma hakkına sahiptir. nedenler ve tüm koşullar açıklığa kavuşturulmuştur, ayrıca haksız yere edinilen fonların ve mülkiyet haklarının geri ödenmesi Online hizmet 24paybank veya diğer değişim hizmetleri.

3.3.12. Herhangi bir mahiyette bir ihtiyaç doğması ve/veya Kullanıcı tarafından hukuka aykırılık, hukuka aykırı eylemlerde bulunulması şüphesi bulunması halinde, Çevrimiçi Hizmet, işbu Sözleşmenin 3.3.9 maddesinde açıklanan eylemleri uygulama hakkına sahiptir ve kullanıcının, kişisel nitelikteki ve / veya fonların ve / veya dijital varlıkların veya kripto para birimlerinin kaynağı hakkında gerekli çevrimiçi bilgi ve / veya belge hizmetinin sağlanmasıyla kişinin tam olarak tanımlanması prosedürünü tamamlamasını gerektirir.

4. Sağlanan hizmetler

4.1. 24paybank online servis ödeme sistemleri için alışverişler elektronik para Bitcoin , Qiwi , Payeer , Perfect Money , Yandex.Money ve bankacılık kurumları kullanarak diğerleri listesi web sitesinde sağlanır;      

5. Elektronik para değişimine ilişkin düzenlemeler

5.1. İşlemin uygulanması, Kullanıcıdan değişim için amaçlanan fonları aldıktan sonra başlar. Kullanıcı tarafından oluşturulan başvuru için fonlar 20 dakika içinde alınmazsa, uygulama 24paybank.net takas sitesinin güvenlik hizmeti tarafından otomatik olarak silinir. Başvuruda belirtilen süreyi (kripto para birimi için 90 dakika) aşan bir ödeme alınması durumunda, başvuru, Kullanıcıdan paranın alındığı tarihteki geçerli kur üzerinden işleme alınacaktır.

5.2. İşlem, Kullanıcı tarafından belirtilen ayrıntılara para transferinden sonra tamamlanmış sayılır.

5.3. Kullanıcı, halihazırda başlamış bir işlemi iptal edemez veya değişim için sağlanan parayı iade edemez.

5.4. Kullanıcı, işlemin gerçekleştirilmesi sırasında belirtilen tutardan farklı bir tutar aldıysa, 24paybank Online Hizmeti alışverişi askıya alabilir ve Kullanıcının talebi üzerine 3.2. .

5.5. Kullanıcı, geçersiz veya bloke edilen bilgileri belirtmişse, değişim işlemi sonlandırılır. Fonlar, madde 3.2.5 uyarınca talebi temelinde Kullanıcının hesabına iade edilir.

5.6. Kullanıcı, ödeme notlarını değiştirmiş veya faturayı harici bir hesaptan ödemişse, böyle bir işlem engellenebilir. Bu durumda iade 3.2.5 maddesi esas alınarak Kullanıcının talebi sonrasında yapılır.

5.7. Müşteri bitcoin kripto para birimi alırsa, işlemi onaylama (para yatırma) koşulları bitcoin sisteminin kendisine bağlıdır. Bu işlem, Bitcoin ağının iş yüküne bağlı olarak 15 dakikadan birkaç güne kadar sürebilir. Borsa hizmeti, Bitcoin ağındaki ve/veya başka bir blok zincirindeki işlemlerin ve onayların hızından sorumlu değildir.

5.8. Her halükarda iade yapıldığında 10.10 maddesi hariç %5 komisyon kesintisi yapılır.

6. Tarafların garantileri ve sorumlulukları
6.1. Çevrimiçi hizmet 24paybank, hizmetin Kullanıcı tarafından yanlış kullanılmasından ve ayrıca dijital para alışverişi için standart başvuru formunun belirli noktalarını doldurma sürecinde yaptığı hatalardan dolayı maddi ve manevi sorumluluk taşımaz. Paralar yanlış hesaba aktarılsa bile işlem iptal veya iade yapılmayacaktır. 

6.2. Çevrimiçi hizmet 24paybank, Kullanıcının ekipmanı bir bütün olarak veya tek tek öğelerini kullanamamasından kaynaklanan herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir. 

6.3. Çevrimiçi hizmet 24paybank, bankaların ve ödeme sistemlerinin ödemede hatalara veya gecikmelere neden olan eylemlerinden sorumlu değildir. 

6.4. Çevrimiçi hizmet 24paybank, Kullanıcının tarifeler, operasyonların karlılığı ve diğer sübjektif konulardaki hatalı fikirlerinin neden olduğu, Kullanıcının maruz kaldığı maliyetlerden, kayıplardan veya kar kayıplarından sorumlu değildir. 

6.5. Çevrimiçi hizmet 24paybank, elektronik transferler veya ödemelerdeki hatalar veya gecikmelerden kaynaklanan hiçbir masraftan sorumlu değildir; 

6.6. Kullanıcı, borsa işlemlerinde yer alan fonların yasal sahibi olduğunu veya yasal dayanağı olduğunu onaylar. 

6.7. Kullanıcı, ortaya çıkması hizmetin yeteneklerinin Kullanıcı tarafından kullanılmasıyla dolaylı veya doğrudan ilgili olan üçüncü şahıslara zararları tazmin etmeyi kabul eder. 

6.8. Kullanıcı, 16 yaşını doldurduğunu veya Kullanıcı için geçerli yargı yetkisi tarafından belirlenen reşit olma yaşına ulaştığını garanti eder. Kullanıcı bu maddenin şartlarını yaş sınırlaması ile ihlal ederse, hizmeti kullanmayı derhal bırakmalı ve siteyi terk etmelidir.

6.9. Kullanıcı, ülkesindeki geçerli herhangi bir mevzuatın kripto para birimlerinin ve/veya takas hizmetlerinin kullanımını yasaklaması veya yasaklaması halinde 24paybank hizmetini kullanmayı her an bırakacağını garanti eder.

6.10. Kullanıcı, hizmetin kaynaklarını aldatma, dolandırıcılık düzenleri ve/veya diğer herhangi bir yasa dışı eylem amacıyla kullanmayacağını beyan, garanti ve kabul eder.

6.11. Kullanıcı, Çevrimiçi Hizmet"te ve/veya uygulamalarında (mobil uygulama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) gerçekleştirdiği tüm eylemlerin tüm sorumluluğunu üstlenir.

6.12. Kullanıcı tarafından Çevrimiçi Hizmet üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirilirken ödenebilecek geçerli vergilerden yalnızca Kullanıcı sorumludur.

6.13. Kullanıcı, Çevrimiçi Hizmeti kullanarak herhangi bir üçüncü şahsı bu Sözleşme tarafından yasaklanmış ve/veya ülkesinde yürürlükteki yasalarca yasaklanmış herhangi bir faaliyette bulunmaya teşvik etmeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini onaylar.

6.14. Kullanıcı, erişiminin olmadığı hiçbir bilgi ve/veya içerik ve/veya hizmete erişmeye çalışmayacağını onaylar.

6.15. Kullanıcı, Çevrimiçi Kaynağın yazılımını hiçbir şekilde değiştirmeye, kaynak koda dönüştürmeye, tersine mühendislik yapmaya veya parçalarına ayırmaya çalışmayacağını onaylar.

6.16. Kullanıcı, Çevrimiçi Hizmet aracılığıyla alışveriş yapmayacağını ve/veya yasa dışı kumar faaliyetleri yoluyla elde edilen kripto varlıklarla ödeme yapmaya çalışmayacağını; sahtekar; Kara para aklama; veya terörist faaliyetler; veya başka herhangi bir yasa dışı faaliyet. Çevrimiçi Hizmette Kullanıcı, yalnızca yasal yollardan elde edilen kripto varlıkları kullanabilir.

7. Bilgi değişikliği

7.1. 24paybank Çevrimiçi Hizmetinin yönetimi, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirebilir veya tadil edebilir. Bu durumda, tüm değişiklikler web kaynağında yayınlandıktan hemen sonra uygulanmaya başlar. Kullanıcı bunu kabul eder ve kayıtsız şartsız kabul eder. 

8. Mücbir sebep

8.1. Taraflar, mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeme veya yerine getirmede gecikme nedeniyle sorumluluktan muaftır. Bunlar şunları içerir: doğal afetler, hükümet eylemleri, savaş, yangın, patlama, terör saldırısı, sel, isyan, hacker saldırıları, kitlesel sivil kargaşalar. Ayrıca, güç kaynağında, İnternet"e erişimde, iletişim hizmetlerinde veya diğer sistem ve ağlarda işin olmaması veya başarısızlığını da içerir. 

9. Takas işlemleri yürütmek için zorunlu koşullar

9.1. 24paybank Çevrimiçi Hizmetini yasa dışı veya hileli işlemler yapmak için kullanmak yasaktır. Kullanıcı, şüpheli menşeli para takası girişimi için, takas işleminin gerçekleştirildiği ülkenin yasalarına göre cezalandırılacağını kabul eder. 

9.2. Çevrimiçi hizmet 24paybank, yasa dışı ödemelerin usulüne uygun olarak kanıtlanması durumunda, yetkili makamlara, ilgili ödeme sisteminin yönetimine ve mağdurlara istekleri üzerine yasa dışı ödemeler hakkında bilgi aktarma hakkına sahiptir. 

9.3. Takas koşulu, Kullanıcı tarafından kendisine ait elektronik cüzdandan dijital karakterlerin çekilmesidir. Bu durumda, 24paybank Çevrimiçi Hizmetinin kaynağını doğrulama yetkisi olmadığı için, alınan fon kaynaklarının yasallığından Kullanıcı kişisel olarak sorumludur. 

9.4. Çevrimiçi hizmet 24paybank, Kullanıcı adına üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu değildir.   

9.5. Kullanıcı, "Değişim kurallarını kabul ediyorum" butonuna basarak bu Sözleşmenin tüm şartlarını koşulsuz olarak kabul ettiğini onaylar. 

9.6. Çevrimiçi Hizmetin herhangi bir kaynağı, uygulaması ve işlevselliği kullanılarak gerçekleştirilen her işlemden önce Kullanıcı, bu Sözleşmenin 10. maddesine uygun olarak bilgi vererek tanımlama prosedüründen geçmek zorundadır.

10. Kullanıcının kimliğinin belirlenmesi

10.1. Tanımlama prosedüründen geçmeye istekli olmak, Çevrimiçi Hizmetin hizmetlerini kullanmak için bir ön koşuldur.

10.2. Kişisel tanımlama sırasında, Çevrimiçi Hizmet, kendi takdirine bağlı olarak aşağıdaki verileri talep edebilir:

10.2.1. Soyadı Adı Kullanıcının Patronimi.

10.2.2. Kullanıcının vatandaşlığı hakkında bilgi.

10.2.3. Kullanıcının tam pasaport verileri (seri, numara ve diğer veriler).

10.2.4. Kullanıcının doğum tarihi ve yeri hakkındaki veriler.

10.2.5. Kullanıcının kayıt yeri ve fiili ikamet yeri hakkındaki veriler.

10.2.6. İletişim bilgileri (posta adresi, iletişim için telefon numarası, e-posta adresi ve/veya diğer iletişim bilgileri).

10.2.7. Pasaport / kimlik kartı) ve / veya yabancı pasaport fotoğrafları.

10.2.8. Bir kimlik belgesi tutan belge sahibinin (Kullanıcı) fotoğrafları.

10.2.9. Onaylayıcı belge kayıt yeri (ikamet yeri) hakkında bilgi içermiyorsa, ilgili kişinin ev adresini gösteren hizmet faturasının fotoğrafları.

10.2.10. Çevrimiçi Hizmetin tam tanımlama için gerekli gördüğü herhangi bir format ve hacimdeki diğer kişisel veriler.

10.3. Alınan tüm bilgiler, Kullanıcının kimliğini doğrulamak, kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık ve diğer mali suçların izlerini, Çevrimiçi Hizmet, kaynakları, uygulamaları (bir mobil uygulama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) aracılığıyla tespit etmek için kullanılacaktır. .

10.4. Çevrimiçi Hizmet, Kullanıcı hakkındaki bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, kullanacak ve aktaracaktır.

10.5. Kullanıcı, Hesabın Çevrimiçi Hizmet"teki faaliyet süresi boyunca ve hesabın kapatılması ve/veya silinmesinden sonraki beş yıl boyunca, Kullanıcı hakkında aldığı tüm bilgilerin uluslararası veri saklama standartlarına uygun olarak saklanmasını kabul ve izin verir. .

10.6. Kullanıcı, Çevrimiçi Hizmet"in kimliğini doğrulamak veya Kullanıcı"yı ve/veya Çevrimiçi Hizmeti dolandırıcılık gibi mali suçlardan korumak için gerekli araştırmaları doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla yürütmesini kabul eder. Bu tür üçüncü şahıslar KYC hizmetleri ve/veya diğer sistemler olabilir, Kullanıcı Çevrimiçi Hizmeti bu tür seçimlerde sınırlamaz.

10.7. Tanımlama prosedürünü geçtikten sonra Kullanıcı, uygunluğunu bağımsız olarak izlemelidir. Gelecekte Kullanıcının kişisel bilgileri değişirse, hem Çevrimiçi Hizmetin Yönetimi ile iletişim yoluyla hem de kişisel hesabı aracılığıyla bunları güncellemeli ve düzeltmelidir. Çevrimiçi Hizmetin, kullanıcılar hakkındaki bilgilerin güncelliğini yitirmiş, değiştirilmiş, yanlış ve/veya yanlış/yanlış/eksik olduğuna inanmak için sebeplerinin olması durumunda, Çevrimiçi Hizmet, bu Sözleşmenin 3.3.9 maddesini Kullanıcıya uygulama hakkını saklı tutar.

10.8. Çevrimiçi Hizmetin Yönetimi, Kullanıcı tarafından Çevrimiçi Hizmete sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak Çevrimiçi Hizmet kaynaklarına kaydolarak ve/veya tanımlama prosedürünü geçerek Kullanıcı ile iletişime geçemezse, bundan tamamen Kullanıcı sorumludur. askıya alma borsa işlemleri ve/veya bir hesabın (hesabın) bloke edilmesi sırasında meydana gelen her türlü kayıp ve/veya masraflar. Kullanıcı, bunu kabul ederek, kişisel verilerin uygunluğu, güvenilirliği ve doğruluğu konusunda IT"nin TAM OLARAK tüm sorumluluğu üstlendiğini tamamen kabul eder.

10.9. Kullanıcı, kimliği iletmekle, Çevrimiçi Hizmetin, Kullanıcı ile ilgili olarak, Çevrimiçi Hizmetin gerekli gördüğü herhangi bir araştırmayı yürütmesini kabul eder. Çevrimiçi Hizmet, kendi takdirine bağlı olarak bu çalışmalar için bir üçüncü tarafla çalışabilir.

10.10 Online Hizmet üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin cüzdan adresleri otomatik olarak AML kontrolüne tabi tutulur.

Müşterinin uygulamada belirtilen cüzdan adresinin aşağıdaki tanımlarla bağlantısı varsa, değişim hizmeti Kullanıcının doğrulanmasını talep etme hakkına sahiptir: 

- Darknet Pazar Yeri;

- Darknet Hizmeti;

- Sahte Takas;

- Yasadışı Hizmet;

- Karıştırma Hizmeti;

- Fidye;

- Aldatmaca;

- Çalınan Paralar.

Bağlantılar tespit edilirse, doğrulamanın ardından para gönderenin bilgilerine iade edilecektir (para transferi sırasındaki ağ komisyonu hariç).