Вход в личен кабинет
Забравена парола?
Регистрация
Моля, попълнете внимателно и точно попълнете всички полета
регистрационен формуляр. На посочения от вас e-mail ще бъде изпратено известие за регистрация.
Ако искате да използвате Telegram @username, то натиснете Вход и въведете в полето за вход вашия Telegram @username
Внимание! Паролата трябва да се състои от 8 или повече знака, главни и малки букви, както и цифри
Възстановяване на парола
Въведете e-mail, посочен при регистрацията
Давам
Давам

Правила

Условия за ползване

1. Общи положения

1.1. Това Споразумение определя реда за предоставяне на услуги за обмен на електронни пари от Онлайн услугата. 

1.2. Онлайн услуга означава онлайн ресурс, намиращ се в Интернет за обмен на електронни пари - 24paybank - уебсайтът https://24paybank.net и свързани приложения (включително, но не само, мобилно приложение). 

1.3. Потребител е физическо или юридическо лице, което е изявило желание да използва услугите на онлайн услугата 24paybank. 

1.4. Потребителят и онлайн ресурсът 24paybank, когато се наричат съвместно, се наричат Страни.  

1.5. Страните се съгласяват, че това Споразумение, което е в електронна форма, има еднаква юридическа сила с писмен документ и ще урежда бизнес отношенията между Потребители (физическо или юридическо лице) и страна, предлагаща услуги от определен вид (24paybank). 

1.6. Споразумението е публична оферта, която Потребителят приема чрез подаване на заявление чрез уеб ресурса на онлайн услугата 24paybank за предоставяне на услуги, предоставяни от онлайн услугата 24paybank. 

1.7. Потребителят, докато е на сайта и/или използва приложенията на Онлайн услугата, потвърждава, че е прочел и приел тези условия за ползване изцяло преди каквато и да е дейност (предприемане на каквото и да е действие).

 

1.8. Всяка дейност на Потребителя на уебсайта на Онлайн услугата, както и в приложенията на услугата (включително, но не само мобилното приложение), независимо дали е кандидатстване за обмен и/или друга дейност, ще се счита споразумение за преминаване през процедурата за лична идентификация и предоставяне на всички необходими за това данни и/или документи. Това е задължително условие в съответствие с клауза 9.6 от настоящото споразумение.

2. Предмет на Споразумението

2.1. Онлайн ресурсът 24paybank предоставя услугите, посочени в клауза 4 от това Споразумение, при условие че Потребителят внимателно спазва стандартите, формирани в клауза 9 от това Споразумение. Редът за предоставянето им се определя от вътрешния правилник на онлайн ресурса на 24paybank, установен с клауза 5 от настоящото споразумение. 

2.2. Потребителят приема услугите на онлайн ресурса 24paybank и извършва плащания за тях при спазване на условията, установени в Споразумението. 

3. Права и задължения на страните

3.1. Онлайн услугата 24paybank се задължава да: 

3.1.1. Преобразуване на цифрови валути на системите за онлайн плащане Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други в съответствие със стандартите, посочени в това Споразумение;  

3.1.2. Предоставяне на техническа и информационна подкрепа на Потребителите в процеса на извършване на парични преводи чрез онлайн услугата 24paybank; 

3.1.3. Осигурете безопасността на подробна информация за обменните транзакции (лични данни на Потребителите, време на обменните операции, нейния размер и друга информация) и я предоставите на Потребителите, които са инициирали тези транзакции. Информацията за парични преводи в различни посоки с платежни системи има статус „Поверително“ и не се разкрива; 

3.1.4. Не прехвърляйте информация за транзакциите на неупълномощени лица в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Изключения са следните случаи: 

  • ако съдебният орган по местонахождението на Онлайн услугата 24paybank е взел съответното решение, което е влязло в законна сила;
  • ако бъде получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов мониторинг, работещи на мястото на онлайн услугата 24paybank;
  • При контакт с ръководството на партньори (системи за онлайн плащане), които са изброени по-горе.

3.1.5. Обмислете информация за отстъпките, предоставени на Потребителите; 

3.1.6. Уверете се, че средствата се кредитират по сметката на Потребителя или трето лице в рамките на 24 часа след получаване на рекламацията в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото Споразумение. 

 

3.1.7. Спазвайте Политиката за поверителност, намираща се на страницата с адрес https://24paybank.net/privacy_policy/

 

3.2. Потребителят е длъжен: 

3.2.1. Предоставяне на точни данни и детайли за навременното извършване на парични преводи; 

3.2.2. Предоставяне на достоверна информация за използвания имейл адрес и достоверна информация в процеса на лична идентификация; 

3.2.3. Осигурете възможност за получаване на системни известия на вашия имейл. Имате достъп до Интернет с помощта на компютър или други електронни изчислителни устройства. Използвайте актуални версии на антивирусни програми, за да установите сигурна връзка с онлайн ресурса на 24paybank. 

3.2.4. Придържайте се към условията на това Споразумение; 

3.2.5. Уведомете администрацията на интернет ресурса 24paybank за всички случаи, когато преведените суми не са преведени изцяло или частично по сметката на Потребителя или трето лице. А също и за прецедентите, изброени в клаузи 5.4, 5.5 и 5.6 от това Споразумение. Съответното уведомление трябва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от един месец след получаване на средствата. Ако това условие не е изпълнено, спорните суми отиват в онлайн услугата 24paybank; 

3.2.6. Спазвайте законите, уреждащи правилата за извършване на парични преводи онлайн. 3.2.7. Не използвайте различни системи за увеличаване на трафика. 

 

3.2.8. Осигурете сигурността на акаунта в Онлайн услугата и незабавно уведомете Администрацията на Онлайн услугата за всяка подозрителна дейност, свързана с акаунта на Потребителя.

 

3.2.8. Предоставете надеждна информация и преминете през процедурата за идентификация, като предоставите необходимата информация и/или документация, при първо искане на Онлайн услугата във всяка ситуация, в която Онлайн услугата може да го изиска.

 

3.3. Онлайн услугата 24paybank има право да: 

3.3.1. Преустановете временно дейностите, за да надстроите услугата или да отстраните проблеми; 

3.3.2. При контакт с компетентните органи, администрацията на горепосочените платежни системи или жалба на Потребителя за измамни действия, спрете обменната операция до изясняване на ситуацията; 

3.3.3. Задайте по ваша преценка отстъпки за обменни операции; 

3.3.4. Определете размера на комисионната, дължима за обменната операция; 

3.3.5. Да откаже потенциален Потребител в услугите си, без да обяснява причините за действията си; 

3.3.6. Получавате от Потребителя информация, потвърждаваща завършването на операцията по обмен, като използвате електронна поща, мобилен телефон, екранна снимка на електронен портфейл, ако обменът е завършен с грешка; 

3.3.7. Спрете да общувате с Потребителя, който е груб, задава въпроси извън темата или не предоставя необходимата информация на услугата за поддръжка; 

3.3.8. Блокирайте изпълнението на обменна операция въз основа на клаузи 5.4, 5.5 и 5.6. и наредби; 

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете операцията за обмен на Потребителя, заедно с всички активи, получени от Потребителя, до момента на пълно разглеждане на всякакви въпроси, които Онлайн услугата може да има. Блокирането на средства или други активи може да се извърши до 165 календарни дни. 3.3.10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с точка 3.2.7, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника/генератора на преходи. 

3.3.11. В случай на неоснователно обогатяване от страна на клиента на електронни средства на услугата 24paybank Online или услуги на трети страни за обмен на електронни пари, Администрацията на услугата 24paybank.com Online има право да спре изпълнението на заявлението до причините и всички обстоятелства се изясняват, както и възстановяване на неоснователно придобити парични средства и имуществени права върху тях Онлайн услуга 24paybank или други обменни услуги.

3.3.12. Ако възникне необходимост от каквото и да е естество и/или има подозрение за нарушение на закона, извършване на незаконни действия от страна на Потребителя, Онлайн услугата има право да приложи действията, описани в точка 3.3.9 от това Споразумение, и изисква от потребителя да завърши процедурата за пълна идентификация на лицето с предоставянето на необходимата онлайн услуга на информация и/или документация от личен характер и/или относно произхода на средствата и/или цифровите активи или криптовалути.

4. Предоставени услуги

4.1. Онлайн услугата 24paybank обменя електронни пари за платежни системи Bitcoin , Qiwi , Payeer , Perfect Money , Yandex.Money и други, използвайки банкови институции, чийто списък е предоставен на уебсайта;      

5. Правила за обмяна на електронни пари

5.1. Изпълнението на транзакцията започва след получаване от Потребителя на средствата, предназначени за обмен. Ако средствата за създаденото от потребителя приложение не бъдат получени в рамките на 20 минути, приложението се изтрива автоматично от службата за сигурност на обменния сайт 24paybank.net. В случай на получаване на плащане в приложението след определеното време (90 минути за криптовалута), приложението ще бъде обработено по текущия курс към момента на получаване на средствата от Потребителя.

5.2. Транзакцията се счита за извършена след прехвърляне на средствата на посочените от Потребителя данни.

5.3. Потребителят не може да анулира вече започната транзакция или да върне парите, предоставени за обмена.

5.4. Ако Потребителят е получил сума, която се различава от сумата, посочена по време на изпълнение на операцията, онлайн услугата 24paybank може да спре обмена и след искане на Потребителя, въз основа на клауза 3.2, да плати заявката върху действително получените средства .

5.5. Ако потребителят е посочил невалидни или блокирани данни, операцията по обмен се прекратява. Средствата се връщат по сметката на Потребителя въз основа на негово искане в съответствие с клауза 3.2.5.

5.6. Ако Потребителят е променил бележките към плащането или е платил фактурата от външен акаунт, тогава такава операция може да бъде блокирана. В този случай възстановяването се извършва след заявка на Потребителя на основание клауза 3.2.5.

5.7. Ако клиентът получи биткойн криптовалута, условията за потвърждаване на транзакцията (кредитиране на средства) зависят от самата биткойн система. Този процес може да отнеме от 15 минути до няколко дни, в зависимост от натоварването на биткойн мрежата. Обменната услуга не носи отговорност за скоростта на транзакциите и потвържденията в биткойн мрежата и/или в друга блокчейн.

5.8. Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.10.

6. Гаранции и отговорност на Страните


6.1. Онлайн услугата 24paybank не носи материална и морална отговорност за неправилно използване на услугата от Потребителя, както и грешки, допуснати от него в процеса на попълване на определени точки от стандартния формуляр за кандидатстване за обмяна на цифрови пари. Дори ако средствата са били преведени в грешната сметка, транзакцията няма да бъде анулирана или възстановена. 

6.2. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за щети или загуби, причинени от невъзможността да се използва оборудването като цяло или отделни негови елементи от Потребителя. 

6.3. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за действията на банките и платежните системи, довели до грешки или забавяния на плащането. 

6.4. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за направените от Потребителя разходи, загуби или пропуснати ползи, причинени от погрешни представи на Потребителя относно тарифите, рентабилността на операциите и други субективни въпроси. 

6.5. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за каквито и да било разходи, възникнали в резултат на грешки или закъснения при електронни преводи или плащания; 

6.6. Потребителят потвърждава, че е законен собственик или има законови основания за използване на средствата, които участват в обменните транзакции. 

6.7. Потребителят се съгласява да възстановява загуби на трети лица, чието настъпване е косвено или пряко свързано с използването на възможностите на услугата от Потребителя. 

6.8. Потребителят гарантира, че е навършил 16 години или е навършил пълнолетие, определено от юрисдикцията, приложима за Потребителя. Ако потребителят наруши условията на тази клауза чрез възрастово ограничение, той трябва незабавно да спре да използва услугата и да напусне сайта.

6.9. Потребителят гарантира, че ще спре да използва услугата 24paybank по всяко време, ако някое приложимо законодателство в неговата страна забранява или забранява използването на криптовалути и/или обменни услуги.

6.10. Потребителят декларира, гарантира и се съгласява, че няма да използва ресурсите на услугата с цел измама, измамни схеми и/или други незаконни действия.

6.11. Потребителят поема пълна отговорност за всички действия, които извършва в Онлайн услугата и/или нейните приложения (включително, но не само, мобилното приложение).

6.12. Потребителят е изцяло отговорен за всички приложими данъци, които могат да бъдат платими при извършване на транзакции от Потребителя в Онлайн услугата.

6.13. Потребителят потвърждава, че няма да насърчава и/или подбужда трета страна да участва в каквато и да е дейност, забранена от това Споразумение и/или забранена от приложимото законодателство в неговата страна, използвайки Онлайн услугата.

6.14. Потребителят потвърждава, че няма да се опитва да получи достъп до информация и/или съдържание и/или услуга, до които няма достъп.

6.15. Потребителят потвърждава, че няма да се опитва по никакъв начин да промени, декомпилира, да проектира или да разглоби софтуера на Онлайн ресурса.

6.16. Потребителят потвърждава, че няма да обменя чрез Онлайн услугата и/или да се опитва да плати с крипто-активи, получени чрез незаконни хазартни дейности; измама; пране на пари; или терористични дейности; или друга незаконна дейност. В Онлайн услугата Потребителят може да използва само онези крипто активи, които са получени по законен начин.

7. Промяна на информацията

7.1. Администрацията на онлайн услугата 24paybank може да изменя или изменя това Споразумение по всяко време. В този случай всички промени започват да се прилагат веднага след публикуването им в уеб ресурса. Потребителят се съгласява с това и приема безусловно. 

8. Непреодолима сила

8.1. Страните са освободени от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото споразумение, ако възникнат форсмажорни обстоятелства. Те включват: природни бедствия, правителствени действия, война, пожар, експлозия, терористична атака, наводнение, бунт, хакерски атаки, масови граждански безредици. Те включват също отсъствие или неизправност в електрозахранването, достъпа до интернет, комуникационните услуги или други системи и мрежи. 

9. Задължителни условия за извършване на обменни операции

9.1. Забранено е използването на онлайн услугата 24paybank за извършване на незаконни или измамни транзакции. Потребителят се съгласява, че за всеки опит за обмен на средства със съмнителен произход, той ще бъде наказан в съответствие със законодателството на държавата, в която е извършена операцията по обмен. 

9.2. Онлайн услугата 24paybank има право да прехвърля информация за незаконни плащания, ако тяхната незаконосъобразност е надлежно доказана, на компетентните органи, администрацията на съответната платежна система и на пострадалите по тяхно искане. 

9.3. Условието за обмен е изтеглянето от Потребителя на цифрови знаци от принадлежащия му електронен портфейл. В този случай Потребителят носи лична отговорност за законността на източниците на получаване на средства, тъй като Онлайн услугата 24paybank не е упълномощена да проверява произхода им. 

9.4. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за операции, извършвани от трети лица от името на Потребителя.   

9.5. Потребителят, натискайки бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, потвърждава, че безусловно приема всички условия на това Споразумение. 

9.6. Преди всяка операция, извършена с използване на каквито и да е ресурси, приложения и функционалност на Онлайн услугата, Потребителят е длъжен да премине през процедурата за идентификация, като предостави информация в съответствие с клауза 10 от това Споразумение.

10. Идентификация на самоличността на Потребителя

10.1. Желанието за преминаване през процедурата за идентификация е предпоставка за ползване на услугите на Онлайн услугата.

10.2. В хода на личната идентификация, Онлайн услугата може да поиска следните данни по свое усмотрение:

10.2.1. Фамилия Собствено име Отчество на потребителя.

10.2.2. Информация за гражданството на Потребителя.

10.2.3. Пълни паспортни данни (серия, номер и други данни) на Потребителя.

10.2.4. Данни за датата и мястото на раждане на Потребителя.

10.2.5. Данни за мястото на регистрация и действителното пребиваване на Потребителя.

10.2.6. Информация за контакт (пощенски адрес, телефон за комуникация, имейл адрес и/или друга информация за контакт).

10.2.7. Снимки на паспорт/лична карта) и/или задграничен паспорт.

10.2.8. Снимки на собственика на документа (Потребител), който държи документ за самоличност.

10.2.9. Снимки на сметката за комунални услуги, показващи домашния адрес на съответното лице, ако удостоверителният документ не съдържа информация за мястото на регистрация (пребиваване).

10.2.10. Всякакви други лични данни във всякакъв формат и обем, които Онлайн услугата счете за необходими за пълна идентификация.

10.3. Цялата получена информация ще бъде използвана за проверка на самоличността на Потребителя, идентифициране на следи от пране на пари, финансиране на тероризъм, измами и други финансови престъпления чрез функционалността на Онлайн услугата, нейните ресурси, приложения (включително, но не само мобилно приложение) .

10.4. Онлайн услугата ще събира, използва и прехвърля информация за Потребителя в съответствие с Политиката за поверителност.

10.5. Потребителят се съгласява и дава разрешение да съхранява записи на цялата информация, получена за Потребителя през периода на дейност на акаунта в Онлайн услугата и в продължение на пет години след закриването и/или изтриването на акаунта, в съответствие с международните стандарти за съхранение на данни. .

10.6. Потребителят се съгласява Онлайн услугата да провежда необходимите разследвания директно или чрез трети страни, за да провери самоличността или да защити Потребителя и/или Онлайн услугата от финансови престъпления, като измами. Такива трети страни могат да бъдат KYC услуги и/или други системи, като Потребителят не ограничава Онлайн услугата при избора на такива.

10.7. След преминаване на процедурата по идентификация, Потребителят трябва самостоятелно да следи нейната уместност. Ако в бъдеще личната информация на Потребителя се промени, той трябва да я актуализира и коригира, както чрез комуникация с Администрацията на Онлайн услугата, така и чрез личния си акаунт. В случай, че Онлайн услугата може да има основание да смята, че информацията за потребителите е остаряла, променена, неточна и/или невярна / невярна / непълна, Онлайн услугата си запазва правото да приложи клауза 3.3.9 от това Споразумение към Потребителя.

10.8. Ако Администрацията на Онлайн услугата не може да се свърже с Потребителя, използвайки информацията за контакт, предоставена от Потребителя на Онлайн услугата чрез регистрация в ресурсите на Онлайн услугата и/или преминаване на процедурата за идентификация, Потребителят носи пълна отговорност за всякакви загуби и/или разходи, възникнали по време на преустановените обменни транзакции и/или блокиране на сметка (сметка). Приемайки това, Потребителят напълно се съгласява, че ТОЧНО ИТ носи пълна отговорност за уместността, надеждността и точността на личните данни.

10.9. С преминаването на идентификацията, Потребителят се съгласява с Онлайн услугата да проведе всяко проучване във връзка с Потребителя, което Онлайн услугата счете за необходимо. Онлайн услугата може да ангажира трета страна за тези проучвания по свое усмотрение.

10.10 Адресите на портфейла на транзакциите, извършени в Онлайн услугата, се проверяват автоматично за AML.

Услугата за обмен има право да поиска проверка на Потребителя, ако адресът на портфейла на клиента, посочен в приложението, има връзка със следните дефиниции: 

- Darknet Marketplace;

- Darknet услуга;

- Измамна размяна;

- Незаконно обслужване;

- Смесителна услуга;

- Откуп;

- Измама;

- Откраднати монети.

Ако се идентифицират връзки, след проверка средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).