Sisselogimine isiklikule kontole
Unustasite parooli?
Registreering
Palun tähelepanelikult ja hoolikalt täitke kőik väljad
registreerimisvormi. Teie poolt osutatud e-mail saadetakse teatis registreerimise kohta.
Tähelepanu! Parool peab koosnema 8 ja rohkem sümbolist, kirja-ja suurtest tähedest, samuti ka numbritest
Parooli taastamine
Sisestage registreerimisel märgitud e-mail

Reeglid

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolev leping määrab kindlaks võrguteenuse poolt elektroonilise raha vahetamise teenuste osutamise korra. 

1.2. Veebiteenus tähendab Internetis asuvat veebiressurssi elektroonilise raha vahetamiseks - 24paybank - veebisaiti https://24paybank.net ja sellega seotud rakendusi (sealhulgas ( kuid mitte ainult) mobiilirakendust). 

1.3. Kasutaja on eraisik või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada 24paybanki veebiteenuse teenuseid. 

1.4. Kasutajat ja veebiressurssi 24paybank nimetatakse ühiselt viidates lepinguosalistele.  

1.5. Pooled lepivad kokku, et käesoleval elektroonilisel kujul sõlmitud lepingul on kirjaliku dokumendiga võrdne juriidiline jõud ja see reguleerib ärisuhteid kasutajate (füüsiline või juriidiline isik) ja teatud liiki teenuseid pakkuva poole (24paybank) vahel. 

1.6. Leping on avalik pakkumine, mille Kasutaja aktsepteerib, esitades 24paybanki veebiteenuse veebiressursi kaudu avalduse 24paybanki veebiteenuse osutatavate teenuste osutamiseks. 

1.7. Kasutaja kinnitab saidil olles ja / või veebiteenuse rakendusi kasutades, et on enne mis tahes tegevust (mis tahes toiminguid) käesolevad kasutustingimused täielikult lugenud ja nendega nõustunud.

 

1.8. Kasutaja mis tahes tegevust võrguteenuse veebisaidil, samuti teenuse rakendustes (sealhulgas, kuid mitte ainult mobiilirakendus), olenemata sellest, kas see taotleb vahetust ja / või muud tegevust, käsitatakse kokkuleppena läbida isikukood ja esitada kõik selleks vajalikud andmed. ja / või dokumendid. See on eeldus vastavalt käesoleva lepingu punktile 9.6.

2. Lepingu objekt

2.1. Veebiressurss 24paybank pakub käesoleva lepingu punktis 4 nimetatud teenuseid tingimusel, et kasutaja järgib hoolikalt käesoleva lepingu punktis 9 moodustatud standardeid. Nende pakkumise kord määratakse kindlaks 24paybank Onlinei ressursi sise-eeskirjadega, mis on kehtestatud käesoleva lepingu punktiga 5. 

2.2. Kasutaja aktsepteerib 24paybank Onlinei ressursi teenuseid ja teeb nende eest makseid vastavalt lepingus kehtestatud tingimustele. 

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Veebiteenus 24paybank on kohustatud: 

3.1.1. Tehakse muundamise digitaalse valuuta online maksesüsteemi Qiwi , Payeer , Perfect Money , Yandex .D insener ja teised järgimise nimetatud lepingu;  

3.1.2. Pakkuda kasutajatele tehnilist ja informatiivset tuge rahaülekannete tegemisel 24paybanki veebiteenuse abil; 

3.1.3. Tagage vahetustehingute üksikasjaliku teabe (kasutajate isikuandmed, vahetustoimingute aeg, selle summa ja muu teave) turvalisus ning edastage see kasutajatele, kes need tehingud algatasid. Teave maksesüsteemidega eri suundades toimuvate rahaülekannete kohta on konfidentsiaalne ja seda ei avaldata; 

3.1.4. Ärge edastage tehingute kohta teavet volitamata isikutele vastavalt kehtivale privaatsuspoliitikale. Erandid on järgmised juhtumid: 

  • kui 24paybanki veebiteenuse asukohas asuv õigusasutus on teinud asjakohase otsuse, mis on jõustunud;
  • kui 24paybanki veebiteenuse asukohas tegutsevatelt ametlikelt õiguskaitseorganitelt ja finantsjärelevalve asutustelt on saadud taotlus;
  • Kui pöördute ülaltoodud partnerite (veebipõhiste maksesüsteemide) juhtkonna poole.

3.1.5. Kaaluda teavet kasutajatele pakutavate allahindluste kohta; 

3.1.6. Veenduge, et rahalised vahendid kantakse Kasutaja või kolmanda isiku kontole 24 tunni jooksul pärast kaebuse saamist käesoleva lepingu punktides 3.2.5, 5.4, 5.5 või 5.6 sätestatud juhtudel. 

 

3.1.7. Järgige privaatsuspoliitikat, mis asub lehel aadressiga https://24paybank.net/privacy_policy/

 

3.2. Kasutaja on kohustatud: 

3.2.1. Esitage täpsed andmed ja üksikasjad rahaülekannete õigeaegseks rakendamiseks; 

3.2.2. Pakkuda usaldusväärset teavet kasutatud e-posti aadressi kohta ja usaldusväärset teavet isiku tuvastamise protsessis; 

3.2.3. Pakkuge võimalust oma e-kirjale süsteemiteatisi vastu võtta. Juurdepääs Internetile arvuti või muu elektroonilise arvutiseadme abil. 24paybank Onlinei ressursiga turvalise ühenduse loomiseks kasutage viirusetõrjeprogrammide ajakohaseid versioone. 

3.2.4. Järgima käesoleva lepingu tingimusi; 

3.2.5. Teavitage Interneti-ressursi 24paybank administratsiooni kõigist juhtudest, kui ülekantud summasid pole täielikult või osaliselt kantud Kasutaja või kolmanda isiku kontole. Ja ka käesoleva lepingu punktides 5.4, 5.5 ja 5.6 loetletud pretsedentide kohta. Vastav teade tuleb administratsioonile saata hiljemalt üks kuu pärast vahendite laekumist. Kui see tingimus ei ole täidetud, lähevad vaidlusalused summad 24paybanki veebiteenusele; 

3.2.6. Järgige Interneti-ülekandeid reguleerivaid seadusi ja määrusi. 3.2.7. Ärge kasutage liikluse suurendamiseks erinevaid süsteeme. 

 

3.2.8. Veenduge võrguteenuse konto turvalisuses ja teavitage viivitamatult veebiteenuse administratsiooni kõigist kahtlastest tegevustest, mis on seotud kasutaja kontoga.

 

3.2.8. Esitage veebiteenuse esimesel nõudmisel usaldusväärset teavet ja läbige identifitseerimisprotseduur, esitades nõutava teabe ja / või dokumentatsiooni, olukorras, kus võrguteenus seda võib nõuda.

 

3.3. Veebiteenusel 24paybank on õigus: 

3.3.1. Teenuse uuendamiseks või probleemide lahendamiseks peatage ajutiselt tegevused; 

3.3.2. Kui pöördute pädevate asutuste, ülaltoodud maksesüsteemide haldamise või kasutaja kaebuse kohta pettuste kohta, peatage vahetustoiming, kuni olukord on selgunud; 

3.3.3. Määrake oma äranägemisel vahetustoimingutele allahindlusi; 

3.3.4. Määrake vahetusoperatsiooni eest makstava komisjonitasu suurus; 

3.3.5. Keelduda potentsiaalsest kasutajast nende teenustes, selgitamata nende tegevuse põhjuseid; 

3.3.6. Saada kasutajalt teavet, mis kinnitab vahetusoperatsiooni lõpuleviimist, kasutades e-posti, mobiiltelefoni, ekraanipilti elektroonilisest rahakotist, kui vahetus viidi lõpule veaga; 

3.3.7. Lõpeta suhtlemine ebaviisakas, teemaväliste küsimuste esitamisega või tugiteenusele vajaliku teabe edastamata jätmisega; 

3.3.8. Blokeerida vahetustoimingu teostamine punktide 5.4, 5.5 ja 5.6 alusel. ja määrused; 

3.3.9. Vajadusel blokeerige toiming ja külmutage Kasutaja vahetusoperatsioon koos kõigi Kasutajalt saadud varadega kuni veebiteenuse võimalike küsimuste täieliku uurimiseni. Rahaliste vahendite või muu vara blokeerimine on võimalik kuni 165 kalendripäeva. 3.3.10. Punkti 3.2.7 kohaste kohustuste rikkumise korral on administratsioonil õigus blokeerida seda punkti rikkunud kasutaja, samuti üleminekute allikas / generaator. 

3.3.11. Kui klient on alusetult rikastanud 24paybank Onlinei teenuse elektroonilisi vahendeid või e-raha vahetamiseks mõeldud kolmanda osapoole teenuseid, on 24paybank.com Onlinei teenuse administratsioonil õigus peatada taotluse täitmine, kuni selgitatakse põhjused ja kõik asjaolud, samuti hüvitatakse alusetult omandatud rahalised vahendid ja omandiõigused. neile Veebiteenus 24paybank või muud vahetusteenused.

3.3.12. Kui on vaja mis tahes laadi vajadust ja / või kui on kahtlusi seaduse rikkumises, Kasutaja ebaseaduslike toimingute sooritamises, on veebiteenusel õigus rakendada käesoleva lepingu punktis 3.3.9 kirjeldatud toiminguid ja nõuda, et kasutaja täidaks isiku täieliku tuvastamise protseduuri nõutava veebipõhise teenuse pakkumisega. isikliku teabe ja / või dokumentide ja / või vahendite ja / või digitaalsete varade või krüptovaluutade päritolu kohta käiva teabe ja / või teenuse osutamine .

4. Pakutavad teenused

4.1. 24paybank võrguteenuse vahetamist elektroonilise raha maksesüsteemid Bitcoin , Qiwi , Payeer , Perfect Money , Yandex . Raha ja teised kasutavad Pangandusasutusi, mille loetelu on esitatud veebilehel;       

4.2. Veebiteenus 24paybank ei ole volitatud kontrollima, kas vahetustegevuses kasutatud raha on kasutaja käsutuses. 

5. E-raha vahetamise määrus

5.1. Tehing algab pärast seda, kui kasutaja on vahetuse jaoks raha saanud. Kui rahad Kasutaja loodud rakenduse jaoks ei laeku 20 minuti jooksul, siis vahetussaidi 24paybank.net turvasüsteem kustutab rakenduse automaatselt. Kui rakenduse eest on makse laekunud üle määratud aja ( krüptoraha puhul 90 minutit ), töödeldakse rakendust kasutajalt raha saamise hetkel kehtiva kiirusega.   

5.2. Tehing loetakse lõpetatuks pärast raha ülekandmist Kasutaja määratud andmetele.  

5.3. Kasutaja ei saa juba alustatud tehingut tühistada ega vahetamiseks ettenähtud raha tagastada. 

5.4. Kui Kasutajalt laekub summa, mille summa erineb tehingu vormistamisel märgitud summast, võib 24paybanki veebiteenus vahetuse peatada ning pärast Kasutaja taotlust punkti 3.2.5 alusel maksta tegelikult saadud summa tehingu alguses kehtinud kursiga. 

5.5. Kui Kasutaja on märkinud valed või blokeeritud üksikasjad, lõpetatakse vahetustoiming. Raha tagastatakse Kasutaja kontole tema taotluse alusel vastavalt punktile 3.2.5. Samal ajal võetakse neilt vahetuse eest komisjonitasu ning trahvi kaks protsenti tehingu summast. 

5.6. Kui Kasutaja on muutnud lisad makseks või tasunud arve teiselt kontolt, võib selline toiming olla blokeeritud. Sellisel juhul tehakse tagasimakse pärast Kasutaja taotlust punkti 3.2.5 alusel, millest on lahutatud vahendustasu ja üks protsent maksesummast. 

5.7. Juhul , et klient saab Bitcoin cryptocurrency , ajastus tehingukinnitus (krediteerimist vahendite) sõltub Bitcoin süsteem ise . See protsess võib kesta 15 minutit kuni mitu päeva, sõltuvalt Bitcoini võrgu ülekoormusest . Vahetusteenus ei vastuta tehingute ja kinnituste kiiruse eest Bitcoini võrgus ja / või mõnes teises plokiahelas . 

6. Poolte garantiid ja vastutus


6.1. Veebiteenus 24paybank ei kanna materiaalset ja moraalset vastutust selle eest, et Kasutaja teenust valesti kasutab, samuti vigu, mis ta on teinud digitaalse raha vahetamise standardse taotlusvormi teatud punktide täitmisel. Isegi kui raha kanti valele kontole, siis tehingut ei tühistata ega tagastata. 

6.2. Veebiteenus 24paybank ei vastuta kahjude või kahjude eest, mis on põhjustatud võimetusest kasutada seadet tervikuna või selle üksikuid elemente. 

6.3. Veebiteenus 24paybank ei vastuta pankade ja maksesüsteemide tegevuse eest, mis põhjustas makses vigu või viivitusi. 

6.4. Veebiteenus 24paybank ei vastuta Kasutajale tehtud kulutuste, kahjumi või saamata jäänud kasumi eest, mille põhjustasid Kasutaja ekslikud ideed tariifide, toimingute tasuvuse ja muude subjektiivsete probleemide kohta. 

6.5. 24paybanki veebiteenus ei vastuta elektrooniliste ülekannete või maksetega seotud vigade või viivituste tõttu tekkinud kulude eest; 

6.6. Kasutaja kinnitab, et on vahetustehingutega seotud vahendite kasutamise õigusjärgne omanik või tal on seaduslik alus. 

6.7. Kasutaja on nõus hüvitama kolmandatele isikutele kahjud, mille tekkimine on kaudselt või otseselt seotud teenuse võimaluste kasutamisega Kasutaja poolt. 

6.8. Kasutaja tagab, et ta on jõudnud 16-aastaseks või on jõudnud täisealiseks, mis on määratud Kasutajale kohaldatava jurisdiktsiooni järgi. Kui kasutaja rikub selle klausli tingimusi vanusepiirangute tõttu, peab ta viivitamatult teenuse kasutamise lõpetama ja saidilt lahkuma.

6.9. Kasutaja tagab, et lõpetab 24paybanki teenuse kasutamise igal ajal, kui mõni tema riigis kehtiv seadusandlus keelab või keelab krüptovaluutade ja / või vahetusteenuste kasutamise.

6.10. Kasutaja deklareerib, garanteerib ja nõustub, et ta ei kasuta teenuse ressursse pettuse, petukavade ja / või muude ebaseaduslike toimingute eesmärgil.

6.11. Kasutaja võtab täieliku vastutuse kõigi toimingute eest, mida ta veebiteenuses ja / või selle rakendustes teeb (sealhulgas, kuid mitte ainult, mobiilirakendus).

6.12. Kasutaja vastutab täielikult kõigi kohaldatavate maksude eest, mida võidakse tasuda, kui ta teeb Kasutaja poolt võrguteenuses tehinguid.

6.13. Kasutaja kinnitab, et ta ei innusta ega sunni kolmandaid isikuid tegelema veebiteenuse abil mis tahes tegevusega, mis on käesoleva lepinguga keelatud ja / või keelatud tema riigis kehtivate seadustega.

6.14. Kasutaja kinnitab, et ta ei püüa juurdepääsu teabele ja / või sisule ja / või teenustele, millele tal puudub juurdepääs.

6.15. Kasutaja kinnitab, et ta ei ürita mingil viisil veebiressursi tarkvara muuta, dekompileerida , ümber töötada ega demonteerida.

6.16. Kasutaja kinnitab, et ta ei vaheta veebiteenuse kaudu ja / või ei ürita maksta krüptovara abil, mis on saadud ebaseadusliku hasartmängutegevuse kaudu; pettus; rahapesu; või terroristlik tegevus; või muu ebaseadusliku tegevuse eest. Veebiteenuses saab kasutaja kasutada ainult krüptovara, mis on saadud seaduslikul teel.

7. Teabe muutmine

7.1. Veebiteenuse 24paybank administratsioon võib seda lepingut igal ajal muuta või täiendada. Sel juhul hakatakse kõiki muudatusi rakendama kohe pärast nende avaldamist veebiavaruses. Kasutaja nõustub sellega ja aktsepteerib seda tingimusteta. 

8. Vääramatu jõud

8.1. Pooled on vabastatud vastutusest käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või viivitamise eest vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel. Nende hulka kuuluvad: loodusõnnetused, valitsustegevus, sõda, tulekahju, plahvatus, terrorirünnak, üleujutus, rahutused, häkkerite rünnakud, massilised rahutused. Nende hulka kuulub ka töö puudumine või ebaõnnestumine toiteallikas, juurdepääs Internetile, sideteenustele või muudele süsteemidele ja võrkudele. 

9. Vahetustoimingute läbiviimise kohustuslikud tingimused

9.1. 24paybanki veebiteenust on keelatud kasutada ebaseaduslike või petlike tehingute jaoks. Kasutaja nõustub, et kahtlase päritoluga rahaliste vahendite vahetamise katse eest karistatakse teda vastavalt selle riigi seadustele, kus vahetusoperatsioon tehti. 

9.2. Veebiteenusel 24paybank on õigus edastada teavet ebaseaduslike maksete kohta, kui nende ebaseaduslikkus on nõuetekohaselt tõendatud, pädevatele asutustele, vastava maksesüsteemi haldusele ja ohvritele nende palvel. 

9.3. Vahetuse tingimuseks on Kasutaja digitaalsete märkide väljavõtmine talle kuuluvast elektroonilisest rahakotist. Sellisel juhul vastutab rahaliste vahendite kättesaamise allikate seaduslikkuse eest isiklikult kasutaja, kuna 24paybanki veebiteenusel pole õigust nende päritolu kontrollida. 

9.4. 24paybank võrguteenuse on ei vastuta toimingute kolmandate isikute nimel kasutaja.   

9.5. Klõpsates nupul "Nõustun vahetuseeskirjadega", kinnitab Kasutaja, et nõustub tingimusteta kõigi käesoleva Lepingu tingimustega. 

9.6. Enne iga toimingu sooritamist mis tahes ressursside, rakenduste ja veebiteenuse funktsionaalsuse abil peab kasutaja läbima tuvastamisprotseduuri, edastades teavet vastavalt käesoleva lepingu punktile 10.

10. Kasutaja identifitseerimine

10.1. Veebiteenuse teenuste kasutamise eeltingimus on tahe tuvastada identifitseerimisprotseduur.

10.2. Isikutuvastamise käigus võib veebiteenus oma äranägemisel nõuda järgmisi andmeid:

10.2.1. Perekonnanimi Eesnimi Kasutaja keskmine nimi.

10.2.2. Teave kasutaja kodakondsuse kohta.

10.2.3. Kasutaja täielikud passiandmed (seeria, number ja muud andmed).

10.2.4. Andmed Kasutaja sünniaja ja -koha kohta.

10.2.5. Andmed Kasutaja registreerimise ja tegeliku elukoha kohta.

10.2.6. Kontaktandmed (postiaadress, telefoninumber suhtlemiseks, e-posti aadress ja / või muu kontaktandmed).

10.2.7. Fotod passist / ID-kaardist) ja / või välispassist.

10.2.8. Fotod dokumendi omaniku (kasutaja) käes, kellel on isikut tõendav dokument.

10.2.9. Fotod kommunaalarvest, kus on näidatud asjaomase isiku kodune aadress, kui tõendav dokument ei sisalda teavet registreerimiskoha (elukoha) kohta.

10.2.10. Kõik muud isikuandmed mis tahes vormingus ja mahus, mida veebiteenus peab täielikuks tuvastamiseks vajalikuks .

10.3. Kõik saadud informatsiooni kasutatakse, et kontrollida Kasutaja identiteet, et avastada jälgi rahapesu, terrorismi rahastamise, pettuse ja muude finantsasutuste kuritegude läbi funktsionaalsuse Online Service selle ressursside, rakenduste (sealhulgas , kuid mitte ainult, mobiilne rakendus).

10.4. Veebiteenus kogub, kasutab ja edastab teavet kasutaja kohta vastavalt privaatsuspoliitikale.

10.5. Kasutaja nõustub ja annab loa säilitada kogu teave, mis on kasutaja kohta saadud Interneti-teenuses konto tegevuse ajal ja viis aastat pärast konto sulgemist ja / või kustutamist vastavalt rahvusvahelistele andmesalvestusstandarditele.

10.6. Kasutaja nõustub veebiteenusega viima vajalikud uuringud läbi otse või kolmandate isikute kaudu, et kontrollida isiku identiteeti või kaitsta kasutajat ja / või veebiteenust finantskuritegude, näiteks pettuste eest. Sellised kolmandad osapooled võivad olla KYC teenused ja / või muud süsteemid, Kasutaja ei piira selliste teenuste valimisel veebiteenust.

10.7. Pärast identifitseerimisprotseduuri läbimist peab kasutaja iseseisvalt jälgima selle asjakohasust. Kui tulevikus Kasutaja isikuandmed muutuvad, peab ta seda ajakohastama ja parandama nii sideteenuse abil veebiteenuse administratsiooniga kui ka oma isikliku konto kaudu. Juhul kui võrguteenusel võib olla põhjust arvata, et teave kasutajate kohta on aegunud, muutunud, ebatäpne ja / või ebaõige / vale / puudulik, jätab veebiteenus endale õiguse rakendada Kasutajale käesoleva lepingu punkti 3.3.9.

10.8. Kui võrguteenuse administreerimisel ei ole võimalik kasutajaga veebiteenusele antud kontaktandmeid kasutades veebiteenuse ressurssidele registreerumise ja / või identifitseerimisprotseduuri läbimise kaudu kasutajaga ühendust võtta, vastutab kasutaja täielikult peatamise ajal tekkinud kahjude ja / või kulude eest. vahetada tehinguid ja / või blokeerida konto (konto). Sellega nõustudes nõustub Kasutaja täielikult, et ta kannab TÄPSELT täielikku vastutust isikuandmete asjakohasuse, usaldusväärsuse ja täpsuse eest.

10.9. Sooritades kindlakstegemise, Kasutaja nõustub Online Service igasugune teadus seoses Kasutaja, et Online Service leiab vajalik. Veebiteenus võib oma äranägemise järgi kaasata nendesse uuringutesse kolmanda osapoole.