Вход в личен кабинет
Забравена парола?
Регистрация
Моля, попълнете внимателно и точно попълнете всички полета
регистрационен формуляр. На посочения от вас e-mail ще бъде изпратено известие за регистрация.
Внимание! Паролата трябва да се състои от 8 или повече знака, главни и малки букви, както и цифри
Възстановяване на парола
Въведете e-mail, посочен при регистрацията

Правила

Условия за ползване

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящото споразумение определя процедурата за предоставяне на услуги за обмен на електронни пари от Онлайн услугата.
1.2. Онлайн услуга означава онлайн ресурс, разположен в Интернет за обмен на електронни пари - 24paybank - сайтът https://24paybank.net и свързани приложения (включително, но не само мобилно приложение).
1.3. Потребител е частно или юридическо лице, което е изразило желание да използва услугите на онлайн услугата 24paybank.
1.4. Потребителят и онлайн ресурсът 24paybank, когато се споменават съвместно, се наричат Страни.
1.5. Страните се съгласяват, че настоящото споразумение, което е в електронна форма, има еднаква правна сила с писмен документ и ще регулира бизнес отношенията между Потребители (физическо или юридическо лице) и страна, предлагаща услуги от определен вид (24paybank).
1.6. Споразумението е публична оферта, която Ползвателят приема, като подава заявление чрез уеб ресурса на онлайн услугата 24paybank за предоставяне на услуги, предоставяни от онлайн услугата 24paybank.
1.7. Потребителят, докато е на сайта и / или използва приложенията на Онлайн услугата, потвърждава, че е прочел и е приел изцяло тези условия за използване преди каквато и да е дейност (предприемане на каквито и да е действия).

1.8. Всяка дейност на Потребителя на уебсайта на Онлайн услугата, както и в приложенията на услугата (включително, но не само мобилното приложение), независимо дали кандидатства за размяна и / или друга дейност, ще бъде разгледана споразумение за преминаване през процедурата за лична идентификация и предоставяне на всички данни, необходими за това и / или документи. Това е предпоставка в съответствие с точка 9.6 от настоящото споразумение.

2. Предмет на споразумението

2.1. Онлайн ресурсът 24paybank предоставя услугите, посочени в точка 4 от настоящото споразумение, при условие че Потребителят внимателно следва стандартите, оформени в точка 9 от настоящото споразумение. Процедурата за тяхното предоставяне се определя от вътрешния правилник на онлайн ресурса 24paybank, установен с точка 5 от настоящото споразумение.
2.2. Потребителят приема услугите на онлайн ресурса 24paybank и плаща за тях при спазване на условията, установени от Споразумението.

3. Права и задължения на страните

3.1. Онлайн услугата 24paybank се задължава:
3.1.1. Конвертирайте цифрови валути на системи за онлайн разплащания Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други в съответствие със стандартите, посочени в настоящото споразумение;
3.1.2. Осигурява техническа и информационна поддръжка на Потребителите в процеса на извършване на парични преводи с помощта на онлайн услугата 24paybank;
3.1.3. Осигурете безопасността на подробна информация за борсовите транзакции (лични данни на Потребителите, времето на обменните операции, нейното количество и друга информация) и я предоставете на Потребителите, инициирали тези транзакции. Информацията за паричните преводи в различни посоки с платежни системи има статус „Поверително“ и не се разкрива;
3.1.4. Не прехвърляйте информация за транзакциите на неупълномощени лица в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Изключение правят следните случаи:
    • ако съдебният орган, разположен в местонахождението на Онлайн услугата 24paybank, е взел съответно решение, което е влязло в законна сила;
    • ако е получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов мониторинг, работещи в местоположението на онлайн услугата 24paybank;
    • При контакт с ръководството на партньори (системи за онлайн разплащания), които са изброени по-горе.
3.1.5. Обмислете информация за отстъпки, предоставяни на Потребителите;
3.1.6. Уверете се, че средствата са кредитирани по сметката на Потребителя или трета страна в рамките на 24 часа след получаване на жалбата в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото споразумение.

3.1.7. Спазвайте Декларацията за поверителност, намираща се на страницата с адрес https://24paybank.net/privacy_policy/

3.2. Потребителят е длъжен:
3.2.1. Предоставете точни данни и подробности за своевременното изпълнение на паричните преводи;
3.2.2. Предоставяйте надеждна информация за използвания имейл адрес и надеждна информация в процеса на лична идентификация;
3.2.3. Осигурете възможност за получаване на системни сигнали на вашия имейл. Имате достъп до Интернет с помощта на компютър или други електронни изчислителни устройства. Използвайте актуални версии на антивирусни програми, за да установите сигурна връзка с онлайн ресурса 24paybank.

3.2.4. Придържайте се към условията на това споразумение;
3.2.5. Уведомете администрацията на интернет ресурса 24paybank за всички случаи, когато прехвърлените суми не са преведени изцяло или частично по сметката на Потребителя или трета страна. А също и за прецедентите, изброени в точки 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение. Съответното уведомление трябва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от един месец след получаване на средствата. Ако това условие не е изпълнено, спорните суми отиват в онлайн услугата 24paybank;
3.2.6. Спазвайте законите, уреждащи правилата за извършване на онлайн парични преводи.
3.2.7. Не използвайте различни системи за увеличаване на трафика.

3.2.8. Осигурете сигурността на акаунта в онлайн услугата и незабавно уведомете администрацията на онлайн услугата за всяка подозрителна дейност, свързана с акаунта на потребителя.

3.2.8. Предоставете надеждна информация и преминете през процедурата за идентификация, като предоставите необходимата информация и / или документация, при първото искане на Онлайн услугата във всяка ситуация, в която Онлайн услугата може да го изиска.

3.3. Онлайн услугата 24paybank има право на:
3.3.1. Временно спиране на дейностите с цел надграждане на услугата или за отстраняване на проблеми;
3.3.2. Когато се свържете с компетентните органи, администрацията на горепосочените платежни системи или жалбата на Потребителя за измамни действия, спрете операцията по обмен до изясняване на ситуацията;
3.3.3. Задайте по свое усмотрение отстъпки за борсови операции;
3.3.4. Определете размера на комисионната, дължима за операцията по размяна;
3.3.5. Да откаже потенциален потребител в техните услуги, без да обяснява причините за действията си;
3.3.6. Получавайте от Потребителя информация, потвърждаваща завършването на операцията за обмен, използвайки имейл, мобилен телефон, екранна снимка на електронен портфейл, ако размяната е завършена с грешка;
3.3.7. Спрете да общувате с Потребителя, който е груб, задава въпроси извън темата или не предоставя необходимата информация на службата за поддръжка;
3.3.8. Блокиране на изпълнението на обменна операция въз основа на точки 5.4, 5.5 и 5.6. и наредби;
3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и замразете операцията за размяна на Потребителя, заедно с всички активи, получени от Потребителя, до момента на пълно разглеждане на всички въпроси, които Онлайн услугата може да има. Блокирането на средства или други активи може да се извърши до 165 календарни дни.
3.3.10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с точка 3.2.7, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника / генератора на преходи.
3.3.11. В случай на неоснователно обогатяване от страна на клиента на електронни пари на услугата 24paybank Online или услуги на трети страни за обмен на електронни пари, Администрацията на онлайн услугата 24paybank.com има право да спре изпълнението на заявлението до причините и всички обстоятелства са изяснени, както и възстановяване на неоправдано придобити средства и имуществени права върху тях Онлайн услуга 24paybank или други обменни услуги.
3.3.12. Ако има нужда от какъвто и да е характер и / или има съмнение за нарушение на закона, извършване на незаконни действия от страна на Потребителя, Онлайн услугата има право да приложи действията, описани в точка 3.3.9 от настоящото споразумение, и да изискват от потребителя да завърши процедурата за пълна идентификация на лицето с предоставянето на необходимата онлайн услуга за информация и / или документация от личен характер и / или за произхода на средства и / или цифрови активи или криптовалути.

4. Предоставени услуги

4.1. Онлайн услугата 24paybank обменя електронни пари за платежни системи Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други, използващи банкови институции, чийто списък е предоставен на уебсайта;
4.2. Онлайн услугата 24paybank не е упълномощена да проверява законността на притежаването от страна на Потребителя на средствата, използвани в процеса на обмен.

5. Правилник за обмен на електронни пари

5.1. Изпълнението на транзакцията започва след получаване на средства от Потребителя, предназначени за замяна. Ако средствата за приложението, създадено от Потребителя, не бъдат получени в рамките на 20 минути, приложението автоматично се изтрива от системата за сигурност на сайта за обмен 24paybank.net. В случай на получаване на плащане за заявлението над определеното време (90 минути за криптовалута), заявлението ще бъде обработено по текущия курс към момента на получаване на средства от Потребителя.
5.2. Транзакцията се счита за завършена след прехвърляне на средства към данните, посочени от Потребителя.

5.3. Потребителят не може да отмени вече стартирана транзакция или да върне парите, предвидени за размяната.
5.4. Ако от Потребителя е получена сума, чиято сума се различава от сумата, посочена при завършване на транзакцията, тогава онлайн услугата 24paybank може да спре обмена и след искане на Потребителя въз основа на точка 3.2.5, да заплати действително получена сума по курса, действащ в началото на сделката.
5.5. Ако потребителят е посочил невалидни или блокирани данни, операцията по обмен се прекратява. Средствата се връщат по сметката на Потребителя въз основа на неговото искане в съответствие с точка 3.2.5. В същото време от тях се приспада комисионна за размяната, както и глоба в размер на два процента от сумата на сделката.
5.6. Ако Потребителят е променил бележките към плащането или е платил фактурата от външен акаунт, тогава такава операция може да бъде блокирана. В този случай възстановяването на сумата се извършва след искане на Потребителя въз основа на точка 3.2.5 минус комисионната и един процент от сумата на плащането.
5.7. В случай, че клиентът получи биткойн криптовалута, времето за потвърждение на транзакцията (кредитиране на средства) зависи от самата биткойн система. Този процес може да отнеме от 15 минути до няколко дни, в зависимост от задръстванията на биткойн мрежата. Услугата за обмен не носи отговорност за скоростта на транзакциите и потвържденията в биткойн мрежата и / или в друга блокчейн.

6. Гаранции и отговорност на страните

6.1. Онлайн услугата 24paybank не носи материална и морална отговорност за неправилно използване на услугата от Ползвателя, както и грешки, допуснати от него в процеса на попълване на определени точки от стандартния формуляр за кандидатстване за размяна на цифрови пари. Дори ако средствата са били преведени по грешна сметка, транзакцията няма да бъде отменена или възстановена.
6.2. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за каквито и да е щети или загуби, причинени от невъзможността да се използва оборудването като цяло или отделните му елементи от Потребителя.
6.3. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за действията на банките и платежните системи, които са довели до грешки или закъснения в плащането.
6.4. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за разходите, направени от Потребителя, загуби или пропуснати ползи, причинени от погрешни идеи на Потребителя относно тарифи, рентабилност на операциите и други субективни проблеми.
6.5. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за каквито и да е разходи, възникнали в резултат на грешки или закъснения при електронни преводи или плащания;
6.6. Потребителят потвърждава, че е законният собственик или има правно основание за използване на средствата, които участват в сделки за обмен.
6.7. Потребителят се съгласява да възстанови загуби на трети страни, чието възникване е косвено или пряко свързано с използването на възможностите на услугата от Потребителя.
6.8. Потребителят гарантира, че е навършил 16-годишна възраст или е достигнал пълнолетие, определено от юрисдикцията, приложима за Потребителя. Ако потребителят наруши условията на тази клауза чрез възрастово ограничение, той трябва незабавно да спре да използва услугата и да напусне сайта.
6.9. Потребителят гарантира, че ще спре да използва услугата 24paybank по всяко време, ако някое приложимо законодателство в неговата държава забранява или забранява използването на криптовалути и / или обменни услуги.
6.10. Потребителят декларира, гарантира и се съгласява, че няма да използва ресурсите на услугата с цел измама, измамни схеми и / или други незаконни действия.
6.11. Потребителят поема пълната отговорност за всички действия, които извършва в онлайн услугата и / или нейните приложения (включително, но не само мобилното приложение).
6.12. Потребителят е единствено отговорен за всички приложими данъци, които могат да бъдат дължими при извършване на транзакции от Потребителя в онлайн услугата.
6.13. Потребителят потвърждава, че няма да насърчава и / или да подтиква никоя трета страна да се ангажира с каквато и да е дейност, забранена от настоящото споразумение и / или забранена от приложимото законодателство в неговата страна, използвайки Онлайн услугата.
6.14. Потребителят потвърждава, че няма да се опитва да получи достъп до каквато и да е информация и / или съдържание и / или услуга, до която няма достъп.
6.15. Потребителят потвърждава, че няма да се опитва по никакъв начин да променя, декомпилира, реверсира или да демонтира софтуера на онлайн ресурса.

6.16. Потребителят потвърждава, че няма да обменя чрез Онлайн услугата и / или да се опита да плати с крипто активи, получени чрез незаконни хазартни дейности; измама; пране на пари; или терористични дейности; или друга незаконна дейност. В онлайн услугата потребителят може да използва само онези крипто активи, които са получени по легален начин.

7. Промяна на информацията

7.1. Администрацията на онлайн услугата 24paybank може да изменя или изменя настоящото споразумение по всяко време. В този случай всички промени започват да се прилагат веднага след публикуването им в уеб ресурса. Потребителят се съгласява с това и приема безусловно.

8. Непреодолима сила

8.1. Страните са освободени от отговорност за неизпълнение или забавяне при изпълнение на задълженията си по настоящото споразумение, ако възникнат форсмажорни обстоятелства. Те включват: природни бедствия, актове на правителство, война, пожар, експлозия, терористична атака, наводнение, бунт, хакерски атаки, масови граждански вълнения. Те включват също отсъствие или отказ на работа в електрозахранването, достъп до Интернет, комуникационни услуги или други системи и мрежи.

9. Задължителни условия за провеждане на борсови операции

9.1. Забранено е използването на онлайн услугата 24paybank за извършване на незаконни или измамни транзакции. Потребителят се съгласява, че за всеки опит за размяна на средства със съмнителен произход, той ще бъде наказан в съответствие със законодателството на държавата, в която е извършена операцията по размяна.
9.2. Онлайн услугата 24paybank има право да предава информация за незаконни плащания, ако тяхната неправомерност е надлежно доказана, на компетентните органи, администрацията на съответната платежна система и на жертвите по тяхно искане.
9.3. Условието за размяната е изтеглянето на цифрови знаци от Ползвателя от електронния портфейл, който му принадлежи. В този случай Потребителят носи лична отговорност за законността на източниците на получаване на средства, тъй като онлайн услугата 24paybank не е упълномощена да проверява техния произход.
9.4. Онлайн услугата 24paybank не носи отговорност за операции, извършвани от трети страни от името на Потребителя.
9.5. Потребителят, натискайки бутона „Съгласен съм с правилата за обмен“, потвърждава, че безусловно приема всички условия на настоящото споразумение.
9.6. Преди всяка операция, извършена с използване на каквито и да било ресурси, приложения и функционалност на Онлайн услугата, Потребителят е длъжен да премине през процедурата за идентификация, като предостави информация в съответствие с клауза 10 от настоящото споразумение.

10. Идентификация на самоличността на Потребителя

10.1. Желанието да преминете през процедурата за идентификация е предпоставка за използване на услугите на Онлайн услугата.
10.2. В хода на личната идентификация Онлайн услугата може да поиска следните данни по свое усмотрение:
10.2.1. Фамилия Име Бащино име на Потребителя.
10.2.2. Информация за гражданството на Потребителя.
10.2.3. Пълни паспортни данни (серия, номер и други данни) на Потребителя.
10.2.4. Данни за датата и мястото на раждане на Потребителя.
10.2.5. Данни за мястото на регистрация и мястото на реално пребиваване на Потребителя.
10.2.6. Информация за контакт (пощенски адрес, телефонен номер за комуникация, имейл адрес и / или друга информация за контакт).
10.2.7. Снимки на паспорт / лична карта) и / или задграничен паспорт.
10.2.8. Снимки на собственика на документа (Потребител), притежаващ документ за самоличност.
10.2.9. Снимки на сметката за комунални услуги, показващи домашния адрес на съответното лице, ако удостоверителният документ не съдържа информация за мястото на регистрация (пребиваване).
10.2.10. Всички други лични данни във всякакъв формат и обем, които Онлайн услугата счита за необходими за пълна идентификация.
10.3. Цялата получена информация ще се използва за проверка на самоличността на Потребителя, за идентифициране на следи от пране на пари, финансиране на тероризъм, измами и други финансови престъпления чрез функционалността на Онлайн услугата, нейните ресурси, приложения (включително, но не само мобилно приложение) ).
10.4. Онлайн услугата ще събира, използва и прехвърля информация за Потребителя в съответствие с Политиката за поверителност.

10.5. Потребителят се съгласява и дава разрешение да води записи на цялата информация, получена за Потребителя през периода на активност на акаунта в Онлайн услугата и в продължение на пет години след затварянето и / или изтриването на акаунта, в съответствие с международното съхранение на данни стандарти.
10.6. Потребителят се съгласява с Онлайн услугата да проведе необходимите разследвания директно или чрез трети страни, за да провери самоличността или да защити Потребителя и / или Онлайн услугата от финансови престъпления, като измами. Такива трети страни могат да бъдат услуги на KYC и / или други системи, Потребителят не ограничава Онлайн услугата при избора им.
10.7. След преминаване на процедурата за идентификация, Потребителят трябва независимо да наблюдава нейната значимост. Ако в бъдеще личната информация на Потребителя се промени, той трябва да я актуализира и коригира, както чрез комуникация с администрацията на онлайн услугата, така и чрез личния си акаунт. В случай, че Онлайн услугата може да има основания да смята, че информацията за потребителите е остаряла, променена, неточна и / или неправилна / фалшива / непълна, Онлайн услугата си запазва правото да приложи клауза 3.3.9 от настоящото споразумение към Потребителя.
10.8. Ако администрацията на онлайн услугата не е в състояние да се свърже с потребителя, използвайки информацията за контакт, предоставена от потребителя на онлайн услугата чрез регистрация в ресурсите на онлайн услугата и / или преминаване на процедурата за идентификация, потребителят носи пълната отговорност за евентуални загуби и / или разходи, направени по време на спирането на борсови транзакции и / или блокиране на сметка (сметка). Приемайки това, Потребителят напълно се съгласява, че ТОЧНО носи пълна отговорност за уместността, надеждността и точността на личните данни.
10.9. С предаването на идентификацията Потребителят се съгласява с Онлайн услугата да извърши всяко проучване във връзка с Потребителя, което Онлайн услугата счита за необходимо. Онлайн услугата може да ангажира трета страна за тези проучвания по свое усмотрение.